Protocol Corona besmetting op locatie

Protocol Corona besmetting op locatie

Voor het soepel verlopen van het Bron en Contact Onderzoek (BCO) van de GGD is een stappenplan per locatie nodig. In dit plan is beschreven hoe wij moeten communiceren met ouders en medewerkers onderling bij een besmetting van medewerkers en kinderen. Download hier het Protocol Kinderopvang document.

Terug naar nieuws