Tarieven 2021

Tarieven 2021

Sinds 1 februari 2018 heeft er bij BSO Bolderburen geen tariefsaanpassing plaatsgevonden. Wij zien ons genoodzaakt dit nu wel te doen. Gezien de verhogingen in de loonkosten door wijzigingen in de CAO kinderopvang en door verhogingen van de huurprijzen zijn wij genoodzaakt de huidige uurprijs te verhogen naar € 7,50 zodat we de kwaliteit van de opvang nu en in de toekomst kunnen blijven waarborgen.

Tarieven per 1 januari 2021
De tarieven zijn gebaseerd op een uurtarief van € 7,50:

  • Voorschoolse opvang: € 7,50 (07.30 uur tot 08.30 uur)
  • Tussenschoolse opvang: € 2,50
  • Naschoolse opvang: € 20,60 (15.15 uur tot 18.00 uur)
  • Halve dagopvang (ochtend): € 41,25 (07.30 uur tot 13.00 uur)
  • Halve dagopvang (middag): € 37,50 (13.00 uur tot 18.00 uur)
  • Hele dagopvang: € 78,75 (07.30 uur tot 18.00 uur)

Tarieven bij vijf gelijke dagen rooster

  • Blok 1 van 14.15/14.30 uur tot 15.15 uur € 7,50
  • Blok 2 van 14.15/14.30 uur tot 18.00 uur € 28,10

Vóór 7.30 uur en na 18.00 uur geldt een tarief van € 7,50 per half uur

Ook de toetsinginkomens van de inkomensgroepen worden met ingang van 1 januari geïndexeerd. De toetsinginkomens worden naar verwachting verhoogd met 2,07 procent. Wanneer u op: ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2021 klikt kunt u de toeslagpercentage per inkomen bekijken.

Terug naar nieuws