Tarieven

Tarieven per 1 januari 2023
Deze tarieven zijn gebaseerd op het nieuwe uurtarief van € 8,10:

 • Voorschoolse opvang: € 8,10 (07.30  uur tot 08.30 uur)
 • Tussenschoolse opvang: € 2,75 (per opvangmoment)
 • Naschoolse opvang: € 22,28 (15.15 uur – 18.00 uur)
 • Naschoolse opvang: € 30,38 (14.15 uur – 18.00 uur)
 • Halve dag opvang ochtend: € 44,55 (07.30 uur – 13.00 uur)
 • Halve dag opvang middag: € 40,50 (13.00 uur – 18.00 uur)
 • Hele dag opvang: € 85,05 (07.30 uur – 18.00 uur)

Opvang vóór 07.30 uur en ná 18.00 uur geldt een tarief van € 8,10 per half uur.

Overeenkomst:

 • de overeenkomst tussen de ouders van het kind en Bolderburen wordt aangegaan voor 40 schoolweken of naar rato afhankelijk van de startdatum
 • Studiedagen en andere vrije dagen zoals feestdagen en vakanties niet hier niet bij inbegrepen
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor voorschoolse opvang en/of naschoolse opvang
 • Op de dag dat het kind de BSO bezoekt brengen we een dagdeel in rekening. Dit dagdeel eindigt om 18.00
 • Ouders die kinderen tussen 18.00 uur en 19.00 uur ophalen betalen voor het laatste uur dubbel tarief
 • Wij facturen achteraf
 • Ongeacht of het kind de BSO bezoekt op de in de overeenkomst afgesproken dagen, worden de dagdelen in rekening gebracht
 • Vakantieopvang en opvang op andere vrije dagen dienen apart aangevraagd te worden in Kidsadmin. Ouders ontvangen voorafgaand aan de vrije dag(en) een mail. Indien het kindaantal het toelaat wordt de aanvraag goedgekeurd
 • Is de aanvraag goedgekeurd dan zal het dagdeel in rekening gebracht worden. Ongeacht of het kind aanwezig is
 • Een ruildag kan aangevraagd worden via Kidsadmin
 • Iedere overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen
 • Opzegging van de overeenkomst is ten alle tijde mogelijk, mits schriftelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.