Pedagogisch beleid en andere stukken

Pedagogisch beleid

Op deze pagina kunt u alle pedagogisch beleidsplannen en de beleidsplannen veiligheid en gezondheid inzien. De plannen zijn per locatie geschreven. Uiteraard is het algemene beleid gelijk. De pedagogische beleidsplannen beschrijven de pedagogische doelstellingen die op elke locatie gehanteerd worden en geven tevens een goed beeld van iedere locatie. De plannen veiligheid en gezondheid beschrijft per locatie welke risico’s er zijn en welke maatregelen daartegen worden getroffen. Daarnaast is beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Pedagogisch medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij het tot stand komen van dit document.

Tevens kunt u ons klachtenreglement en de algemene voorwaarden inzien.


Protocol beleidsmedewerker inclusief uren verdeling; 2023
Beleidsplan veiligheid en gezondheid locatie Wegwijzer; 2023
Beleidsplan veiligheid en gezondheid locatielocatie Ellips; 2023
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Immenkorf; 2023

Pedagogisch beleidsplan locatie Sint Michielsgestel Ellips; 2023
Pedagogisch beleidsplan locatie den Dungen Wegwijzer; 2023
Pedagogisch beleidsplan locatie den Dungen Immenkorf; 2023
Pedagogisch beleidsplan Montis Gemonde; 2022
Beleid Pedagogisch Coach; 2023

Pedagogisch beleidsplan en andere beleidsstukken locatie Bolderburen Outdoor Sint Michielsgestel

 

Jaarlijks onderzoek:
Jaarlijks onderzoek BSO Bolderburen locatie Brouwerstraat 2 Sint-Michielsgestel; 2023
Jaarlijks onderzoek BSO Bolderburen locatie De Immenkorf Den Dungen; 2023


Overige stukken:
Huisregels