Pedagogisch beleid en andere stukken

Pedagogisch beleid

Op deze pagina kunt u alle pedagogisch beleidsplannen en de beleidsplannen veiligheid en gezondheid inzien. De plannen zijn per locatie geschreven. Uiteraard is het algemene beleid gelijk. De pedagogische beleidsplannen beschrijven de pedagogische doelstellingen die op elke locatie gehanteerd worden en geven tevens een goed beeld van iedere locatie. De plannen veiligheid en gezondheid beschrijft per locatie welke risico’s er zijn en welke maatregelen daartegen worden getroffen. Daarnaast is beschreven hoe kinderen geleerd wordt om te gaan met kleine risico’s. Pedagogisch medewerkers worden nadrukkelijk betrokken bij het tot stand komen van dit document.

Tevens kunt u ons klachtenreglement en de algemene voorwaarden inzien.

Protocol veiligheid en gezondheid augustus 2020 Ellips
Protocol beleidsmedewerker inclusief uren verdeling 2020
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Gemonde 2020
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Immenkorf 2020
Beleidsplan veiligheid en gezondheid Wegwijzer 2020

Pedagogisch beleidsplan Den Dungen Wegwijzer september 2020
Pedagogisch beleidsplan Den Dungen Immenkorf 2020
Pedagogisch beleidsplan Montis Gemonde herzien 2020
Pedagogisch beleidsplan Sint Michielsgestel Ellips herzien augustus 2020
Beleid Pedagogisch Coach 2020


Overige stukken
Huisregels